20 jul 2010 13:00

Landsverdediging

Deelname aan operatie Atalanta

Deelname aan operatie Atalanta

Het fregat Louise-Marie zal van 20 oktober 2010 tot 20 januari 2011 deelnemen aan  operatie Atalanta, de anti-piraterijoperatie van de VN voor de Somalische kust. De ministerraad heeft dat beslist op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem.

De Louise-Marie telt 170 bemanningsleden. Het fregat zal ook kunnen beschikken over een helicopter en een Vessel protection detachment dat kan worden ingezet op de koopvaardijschepen die het wensen.

Omdat de deelname aan de Force Head Quarters van het eskader niet meer mogelijk was, heeft Frankrijk voorgesteld om van 13 augustus tot 13 december 2010 zeven functies tijdens zijn leiding over te dragen aan Belgische militairen. Daarnaast worden nog twee militairen  van 13 augustus 2010 tot 20 januari 2011, het einde van de opdracht van de Louise-Marie bij het operational Head Quarters in Northwood Engeland behouden.