20 jul 2010 13:00

Gemeenschapswachten

Bijkomend contingent gemeenschapswachten voor 2010

Bijkomend contingent gemeenschapswachten voor 2010

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom goegekeurd om de tewerkstelling van  346 extra activa-gemeenschapswachten, 90 extra activa gemeenschapswachten en 160 gemeenschapswachten in het startbaanstatuut voor een jaar te verlengen tot 1 december 2010.

Bovendien heeft de ministerraad de ministeriële besluiten goedgekeurd die noodzakelijk zijn om: 

  • het budget van 1.903.732 euro te reserveren voor de financiering van de extra 346 Activa-gemeenschapswachten
  • het budget van 521.000 euro te reserveren voor het aandeel van de FOD Binnenlandse Zaken voor de financiering van de 90 extra activa-gemeenschapswachten
  • het budget van 59.494,40 euro te reserveren voor het aandeel van de FOD Binnenlandse Zaken voor de financiering van de werkingsmiddelen voor de 160 gemeentschapswachten in het startbaanstatuut

Het gaat om voltijdse equivalenten.