20 jul 2010 13:00

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

Organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet over de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering * uitvoert (zie persbericht). 

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert een aantal bepalingen van de wet uit over verrichtingen en andere diensten van ziekenfondsen uit die geen verzekeringskarakter hebben:

  • het minimumbedrag per mutualistisch gezin wordt vastgesteld op 30 euro per jaar (vrijstellingen blijven mogelijk)
  • het maximumbedrag per jaar wordt vastgesteld op 250 euro per jaar 
  • het mutualistisch gezin wordt omschreven als de gerechtigde op de geneeskundige verstrekkingen volgens de wet op de verplichte verzekering voor geneeskudige verzorging en uitkeringen en de personen die hij of zij ten laste heeft
  • de maximale bijdrage kan verhoogd worden in uitzonderlijke omstandigheden

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het technisch comité bij de Controlediensten voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* artikel 67 van de wet van 26 april 2010.