20 jul 2010 13:00

Wetenschapsbeleid

Vastlegging van kredieten voor ontwikkelings- en onderzoeksprogramma's

Vastlegging van kredieten voor ontwikkelings- en onderzoeksprogramma's

Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft de ministerraad voorgesteld om de kredieten voor onderzoeksprogramma's voor 2010 vast te leggen. Het gaat om de bevestiging van vorige besluiten van de ministerraad over uitgaven die het gevolg zijn van contracten, overeenkomsten en mandaten voor onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's zoals:

  • Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling
  • Samenleving en toekomst
  • AGORA
  • de voortzetting van de eerste fase van de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen die vallen onder de minister van Wetenschapsbeleid en het Koninklijk Belgisch Filmarchief