20 jul 2010 13:00

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging en de FOD Binnenlandse Zaken

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging en de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om overheidsopdrachten uit te schrijven voor:

  • de levering van electriciteit aan de kwartieren van landsverdediging in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2011-2014
  • de aankoop van munitie 30mm link armor piecing stabilized discarding sabot tracer voor de armoured infantry vehicle

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van een tweedehands helikopter MD902  voor luchtsteun van de Federale Politie.