20 jul 2010 13:00

FAVV

Maatregelen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Maatregelen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle verschillende maatregelen goedgekeurd met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):

  • de regeling van de verplichte technische keuring van spuittoestellen en de wijziging van de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 voor de financiering van het FAVV
  • de toelating om een algemene offerteaanvraag uit te schrijven voor het ruimen van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels voor het FAVV
  • de toelating om een overeenkomst af te sluiten tussen het FAVV en het Instituut voor landbouw en visserij onderzoek (ILVO) enerzijds, en tussen het FAVV en  het Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) anderzijds, als referentie- en analyselaboratoria voor melk en melkproducten. Die overeenkomst loop van 1 januari 2010 tot 31 december 2014.