20 jul 2010 13:00

Regie der Gebouwen

Dossiers van de Regie der Gebouwen

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders in verband met de Regie der Gebouwen om:

  • een overheidsopdracht uit te schrijven voor de huur van een nieuwe huisvesting voor de spoorwegpolitie in Brussel. Het gaat om een voorlopige oplossing.
  • een overheidsopdracht voor het onderhoud met totale waarborg van de tehnische installaties van 32 Fedimmo gebouwen zone 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest toe te kennen aan NV COFELY Services. De opdracht loopt tot het einde van de huur van de gebouwen.
  • 56 parkeerplaatsen te huren in de Sauvenièreparking in Luik, voor de FOD Justititie, de FOD Economie en de FOD Financiën  
  • een overeenkomst te sluiten met Waterwegen en Zeekanaal nv voor werken om de nieuwe gevangenis in Dendermonde te ontsluiten. Het gaat om een weg, een brug en de versteviging van de bestaande afdamming tussen de oude Dender en de Dender.
  • een algemene offerteaanvraag voor de levering, montage en installatie van modulair meubilair (werkplekken en kasten) in de gebouwen Noordster en Amca in Antwerpen te gunnen aan de firma Robberechts nv (perceel 1). Perceel 2 voor de levering, montage en installatie van stoelen wordt gegund aan de firma Bulvana nv.