20 jul 2010 13:00

Wetenschappelijke instellingen

Uitbreiding van de lijst met wetenschappelijke instellingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Uitbreiding van de lijst met wetenschappelijke instellingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Onderzoekers die tewerkgesteld zijn in wetenschappelijke instellingen komen in aanmerking voor een vrijstelling van 75% van de bedrijfsvoorheffing. Die instellingen zijn erkend door art. 275³, § 1er, al. 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

Een aantal bijkomende wetenschappelijke instellingen had gevraagd om ook voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Na onderzoek van de instellingen breidt de ministerraad nu de lijst met zeven wetenschappelijke instellingen uit:

  • Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance (CERE) asbl
  • Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind (VBJK) vzw
  • Association internationale de la savonnerie, de la détergence et des produits d'entretien (AISE) asbl
  • Centrum voor innovatie en stimulatie van medicijnontwikkeling Leuven (CISTIM Leuven) vzw
  • Service Pédologique de Belgique asbl
  • Centrum voor innovatie en stimulatie van medicijnontwikkeling Leuven (CISTIM Leuven) vzw
  • Service Pédologique de Belgique asbl

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle goedgekeurd.