02 okt 1998 17:00
Hoort bij Persbericht

Afschaffing aanplakbiljet bij beslag op roerende goederen