24 jul 1998 17:00

Afschaffing afrondingsregels voor belastbare grondslag voor bepaalde t
aksen of rechten