26 apr 2024 17:37

Afschaffing betaling door circulaire cheque voor uitkeringen RVA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de mogelijkheid om onderbrekingsuitkeringen en de uitkeringen voor verlof voor pleegzorg door circulaire cheque te betalen, afschaft.

Vandaag bestaan er twee manieren om onderbrekingsuitkeringen en uitkeringen voor het verlof voor pleegzorg te betalen: met een circulaire cheque of met een bankoverschrijving.

het aantal circulaire cheques dat maandelijks wordt uitgeschreven is echter zeer gering. Het behoud van die mogelijkheid vereist nieuwe informaticaontwikkelingen die tijd en geld kosten voor een beperkt aantal transacties. Bijgevolg zal de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) deze optie niet langer behouden, om zo te komen tot een enkele betaalmethode, namelijk de betaling met een bankoverschrijving.

Het ontwerp voorziet een inwerkingtreding op de 1ste dag van de 4de maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad om een vlotte overgang naar deze enkele betaalmethode te verzekeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.