27 feb 2015 13:54

Afschaffing van de halte Zwankendamme op de spoorlijn 51A

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Jacqueline Galant, de afschaffing van de halte Zwankendamme op de spoorlijn 51A goed.

Wegens de groei van de haven van Zeebrugge worden de bestaande sporen van het rangeerstation Zeebrugge-vorming gemoderniseerd langs beide kanten van het hoofdspoor van de spoorlijn 51A en worden ze omgevormd tot een enkel vormingscomplex dat grenst aan het hoofdspoor. De halte Zwankendamme bevindt zich dan in het midden van het nieuwe aankomst- en vertrekcomplex en kan dus niet worden behouden.

De halte werd slechts door een beperkt aantal reizigers gebruikt. Het dorp Zwankendamme zal voldoende worden ontsloten, onder meer dankzij een fietspad naar Lissewege en voldoende parkeerplaatsen in Lissewege.

De afschaffing van de halte Zwankendamme zorgt voor een reële besparing in de exploitatiekosten, onder meer op het vlak van de infrastructuurheffing en de energie- en onderhoudskosten.

Bovendien is de exploitatie van de halte Zwankendamme niet meer opgenomen in het vervoersplan van de NMBS, dat in augustus 2014 door de ministerraad werd goedgekeurd en sinds 15 december 2014 in werking is getreden.