27 feb 2015 13:55

Ministerraad van 27 februari 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 februari 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: