27 feb 2015 13:53

B-FAST-interventie in Albanië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de B-FAST-interventie in Albanië goed om humanitaire hulp te sturen en vier militairen in te zetten.

Door de slechte weersomstandigheden en de zware overstromingen die Albanië sinds 31 januari 2015 treffen, zijn er zo’n 600 families uit de getroffen gebieden geëvacueerd en zijn de huizen van meer dan 1000 families beschadigd door het water. De Albanese autoriteiten hebben daarom op 4 februari jl. de Europese Unie om hulp gevraagd.

In dat kader en dankzij een B-FAST-interventie kan België 100 tenten, 100 winterkits en 500 dekens geven. Bovendien zullen vier militairen ongeveer zes dagen ter plaatste worden ingezet met een containervrachtwagen en een commandowagen. De militairen die in het kader van deze operatie worden ingezet, krijgen het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied – coëfficiënt 2.

B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle interventiestructuur die verantwoordelijk is voor de organisatie van noodhulp bij rampen in het buitenland.