27 feb 2015 13:54

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput in met de terbeschikkingstelling van een vloot commerciële voertuigen type utilitair voor Defensie (870 voertuigen in drie verschillende categorieën).

De ministerraad verleent ook zijn goedkeuring aan de lancering van een overheidsopdracht voor het afsluiten van een open meerjarencontract van onbepaalde duur voor het Remotely Operated Self Defence System (ROSS), het wapensysteem aan boord van de voertuigen DINGO en PIRANHA.