27 feb 2015 13:54

Centralisering en transparantie van het administratieve beheer van het volgrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten voor het administratieve beheer van het volgrecht bepaalt.

Om het administratieve beheer van het volgrecht te optimaliseren, wordt bij dit koninklijk besluit een uniek platform opgericht dat alle aangiftes en alle betalingen inzake volgrecht in België centraliseert. Het ontwerp stelt de voorwaarden vast waaraan dit uniek platform moet voldoen.

Daarnaast moet het ontwerp ook zorgen voor meer transparantie in het beheer van het volgrecht, zowel voor de professionals op de kunstmarkt als voor de rechthebbenden. Het uniek platform dient op zijn website een lijst te publiceren van de werken die het voorwerp hebben uitgemaakt van een kennisgeving van doorverkoop en dit binnen de drie maanden na deze kennisgeving.

Het volgrecht is een vergoeding voor de makers van originele grafische, plastische en fotografische werken wanneer hun werken worden doorverkocht door een professional van de kunstmarkt. Aangezien veel jonge kunstenaars hun werk vaak tegen een relatief lage prijs verkopen, is het volgrecht bedoeld om deze kunstenaars de vruchten te laten plukken van het succes van hun werk wanneer het later wordt doorverkocht voor hoge prijzen.

Het ontwerp wordt ter advies aan de Raad van State voorgelegd.ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor het beheer van het volgrecht bedoeld in de artikelen XI.177 en XI.178 van het Wetboek van economisch recht