27 feb 2015 13:53

Overheidsopdracht inzake consultancy voor de toepassing Fedcom

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar in met een overheidsopdracht voor consultancydiensten voor de federale ERP-toepassingen (Enterprise Resource Planning) voor rekening van de FOD Budget en Beheerscontrole.

Deze opdracht, die wordt geplaatst via onderhandelingsprocedure met bekendmaking, betreft meer bepaald de begeleiding op informaticagebied van de evolutieve drager en van de nieuwe ontwikkelingen van Fedcom.

Fedcom is de informaticatoepassing voor de algemene budgettaire en analytische boekhouding van de staat.