27 feb 2015 13:54

Overheidsopdracht voor veiligheidsstudies in gerechtelijke gebouwen en strafinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens de lancering van een overheidsopdracht goed, via onderhandelingsprocedure met bekendmaking, voor het uitvoeren van veiligheidsstudies in gerechtelijke gebouwen en strafinstellingen voor de FOD Justitie.

De opdracht is verdeeld in twee aparte percelen op technisch vlak, omdat de behoeften en de veiligheidsomgeving van de twee entiteiten verschillend zijn: het DG Rechterlijke Organisatie en het DG Penitentiaire Inrichtingen. De opdracht zal worden afgesloten voor één jaar, eventueel expliciet hernieuwbaar voor eenzelfde duur en maximaal drie maal.