27 feb 2015 13:54

Organisatie sociale verkiezingen in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de sociale verkiezingen in 2016.

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming en de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de sociale partners is het voorontwerp bedoeld om de volgende sociale verkiezingen in 2016 zo optimaal mogelijk voor te bereiden. De geplande aanpassingen zullen de modernisering en de informatisering van bepaalde stappen in de procedure juridisch omkaderen en de verschillende bestaande wetten ter zake in één wet bundelen. Het verloop van de kiesprocedure wordt in wezen niet gewijzigd. Het voorontwerp bepaalt voorts ook dat de functie van vertrouwenspersoon niet verenigbaar is met de functie van vertegenwoordiger van de werkgever en van de werknemers.

Bij sociale verkiezingen worden vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk aangeduid. Ze moeten om de vier jaar plaatsvinden. De volgende sociale verkiezingen zouden in de maand mei 2016 moeten plaatsvinden.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk