04 mei 2018 17:24

Afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers. 

De wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet in de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers opgericht bij het RIZIV. Zijn huidige bevoegdheden worden overgedragen aan het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV, en dit vanaf 1 januari 2018. Het ontwerp beoogt de aanpassing van sommige reglementaire bepalingen als gevolg van deze afschaffing.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.