27 okt 1995 15:00

Afschaffing van het onderscheid tussen de wettelijke en de wetenschapp
elijke graden