19 dec 2003 16:00

Afschaffing van het openbare monopolie inzake arbeidsbemiddeling

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot instemming met de overeenkomst (*) betreffende de privé arbeidsbemiddelingsbureaus goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot instemming met de overeenkomst (*) betreffende de privé arbeidsbemiddelingsbureaus goedgekeurd.

Dit voorontwerp heeft tot doel een einde te maken aan het openbare monopolie inzake arbeidsbemiddeling. De afschaffing van dit monopolie leek noodzakelijk in het licht van de veranderingen die de laatste jaren terzake zijn opgetreden. De arbeidsmarkt heeft immers een aantal ontwikkelingen ondergaan, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de aanwerving en de selectie, de uitzendarbeid of de outplacement, waardoor dit openbare monopolie als voorbijgestreefd kan worden gezien. Het nieuwe model in de overeenkomst is er een van gemeenschappelijk beheer van de arbeidsmarkt, waarin de overheid een aantal onvervreemdbare functies zal behouden en waarin de privé-sector een rol zal kunnen spelen. (*) overeenkomst nr. 181 betreffende de privé arbeidsbemiddelingsbureaus, aangenomen in Genève op 19 juni 1997