05 mrt 2004 16:00

Aftrekbaarheid van restaurantkosten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (**), voor wat betreft het bedrag van de restaurantkosten die niet aftrekbare beroepskosten zijn.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (**), voor wat betreft het bedrag van de restaurantkosten die niet aftrekbare beroepskosten zijn.

Het ontwerp brengt het aftrekbare gedeelte van de gedane restaurantkosten op 62,5% vanaf 1 januari 2004. Momenteel is het beroepsgedeelte van de restaurantkosten slechts ten belope van 50% aftrekbaar. Het gaat hier om de concrete toepassing van één van de maatregelen die beslist werden tijdens de Ministerraad van 16 en 17 januari ll. Voor restaurantkosten gedaan vanaf 1 januari 2005 zal het aftrekbare gedeelte van de gedane restaurantkosten op 75% worden gebracht op voorwaarde dat met de horecasector een fiscale en sociale gedragscode is afgesloten (*) na de princiepsbeslissing van 6 februari 2004 (bericht nr. 19). (**) artikel 53.