20 jul 2011 12:55

Afvalstoffen

Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van het beleid inzake vervoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen

Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van het beleid inzake vervoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 mei 2011 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen.

Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft als doel het algemeen beleid, meer bepaald de controle en het toezicht op afvaltransporten op het Belgische grondgebied, op het vlak van grensoverschrijdende afvaloverbrengingen te coördineren.

De administratie van douanen en accijnzen staat in voor de controles om zo de opsporing van illegale afvaloverbrengingen te bevorderen. In het kader van haar algemene opdacht kan ook de politie over heel het Belgische grondgebied controles verrichten. Beide diensten zullen de overtredingen van de Europese, federale en gewestelijke wetgeving en reglementering opsporen en vaststellen.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bevat bovendien verschillende maatregelen op het vlak van opleiding, technische ondersteuning en informatie-uitwisseling.