20 jul 2011 12:55

Ministerraad van 20 juli 2011

De ministerraad vergaderde op woensdag 20 juli 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op woensdag 20 juli 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad nam volgende beslissingen: