20 jul 2011 12:55

FAVV

Toelage voor personeelsleden van de wachtdienst van het FAVV

Toelage voor personeelsleden van de wachtdienst van het FAVV

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een toelage toekent aan de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) die een wachtdienst verzekeren.

De toelage dient om de permanenties voor nachtelijke controles bij de grensposten te bemannen, onder andere in de luchthavens, waar de transit van goederen en dieren voortdurend stijgt. Het gaat om de personeelsleden van niveau B en C die overdag en 's nachts beschikbaar zijn om controles uit te voeren wanneer vrachten worden gelost die onder de controlebevoedheid van het FAVV vallen.