20 jul 2011 12:55

Loopbaan

Onderbreking van de beroepsloopbaan van arrondissementscommissarissen

Onderbreking van de beroepsloopbaan van arrondissementscommissarissen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet om in te stemmen met de vraag van de Vlaamse overheid en volgende wijzigingen aan te brengen aan het statuut van de arrondissementscommissarissen op het vlak van de onderbreking van hun beroepsloopbaan (*):

  • ouderschapsverlof als eenvijfde loopbaanonderbreking wordt mogelijk
  • ouderschapsverlof bij geboorte kan tot het kind zes jaar oud is
  • het ouderschapsverlof kan worden opgesplitst in periodes van voltijdse onderbreking, halftijdse of eenvijfde onderbreking of een veelvoud van deze aantallen
  • het ouderschapsverlof kan tijdens het verlof worden gewijzigd
  • 24 maanden voltijds of 48 maanden halftijds medisch bijstandsverlof voor een zwaar ziek kind dat jonger is dan 16 jaar  wordt mogelijk  

 (*) koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeeel van de besturen.