20 jul 2011 12:55

Scheepvaart

Verzekering van scheepseigenaars tegen maritieme vorderingen - tweede lezing

Verzekering van scheepseigenaars tegen maritieme vorderingen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verzekering van scheepseigenaars tegen maritieme vorderingen.

Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet richtlijn 2009/20/EG (*) in Belgisch recht om. Ze verplicht schepen van 300 bruto ton of meer die onder de vlag van een EU-lidstaat varen of die een haven van de EU aandoen om een verzekering te nemen die bepaalde maritieme vorderingen dekt. Het bedrag van de verzekering mag niet hoger zijn dan het bedrag van de aansprakelijkheidsbeperking van de scheepseigenaar.

Het voorontwerp bevat eveneens een aantal bepalingen die de uitvoering en de toepassing van de richtlijn regelen. De ambtenaren die belast zijn met de controle van de scheepvaart van het directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en vervoer zullen samen met de federale politie de overtredingen van de voorschriften opsporen en de verzekeringsdocumenten controleren.

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009.