20 jul 2011 12:55

Sociale zekerheid

Aanpassing van het grensbedrag van het inkomen om in aanmerking te komen voor de verhoogde tegemoetkoming

Aanpassing van het grensbedrag van het inkomen om in aanmerking te komen voor de verhoogde tegemoetkoming

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om het grensbedrag van het inkomen, om in aanmerking te komen voor de verhoogde tegemoetkoming, aan de welvaart aan te passen (*). Vanaf 1 september 2011 wordt het verhoogd met 0,7%, op 1 januari 2012 met 1,3%.