20 jul 2011 12:55

Milieu

Voorontwerp van wet over milieu-informatie - tweede lezing

Voorontwerp van wet over milieu-informatie - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet over milieu-informatie goed, dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft voorgelegd. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006
betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie 
Het voorontwerp garandeert de onafhankelijke werking van de Federale
Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie in geval van
rechtsvorderingen tegen haar beslissingen. Het voert ook nieuwe bepalingen in:

  • De commissie kan juridische bijstand genieten om haar te vertegenwoordigen in geval van een rechtsvordering tegen haar beslissing.
  • Er komt een systeem van persoonlijke immuniteit inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle leden van de beroepscommissie als ze handelen in die hoedanigheid.