20 jul 2011 12:55

Volksgezondheid

Benoeming van de voorzitter van het Evaluatiecomité van de medische praktijk op het vlak van geneesmiddelen

Benoeming van de voorzitter van het Evaluatiecomité van de medische praktijk op het vlak van geneesmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat dokter Michel Vermeylen vanaf 30 september 2010 benoemt als voorzitter van het Evaluatiecomité van de medische praktijk op het vlak van geneesmiddelen. Het comité is ingericht bij de dienst Gezondheidszorg bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.