20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Ballastwatervedrag

Ballastwatervedrag


De ministerraad keurt een wetsontwerp goed houdende instemming met het internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (ballastwaterverdrag (*)). 

Het verdrag moet de verplaatsing van schadelijke aquatische organismen en ziektekiemen beperken en voorkomen door het ballastwater en de sedimenten van schepen te controleren en te beheren.

De goedkeuring van het verdrag betekent een belangrijke stap naar een betere bescherming van het mariene milieu tegen schade veroorzaakt door ballastwater van schepen. Hierdoor plaatst België zich op mondiaal vlak in de groep van landen die een actief beleid voeren om het mariene milieu te beschermen. 

(*) Londen, 13 februari 2004.