20 jul 2011 12:55

Personen met een handicap

Implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad neemt kennis van de principes voor de implementatie van sommige bepalingen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Eerste minister Yves Leterme, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Jean-Marc Delizée legden de principes aan de ministerraad voor. 

Het verdrag bevat de fundamentele rechten van personen met een handicap. Daarnaast omschrijft het de verbintenissen en de verplichtingen van de lidstaten tegenover het verdrag, zodat personen met een handicap de zekerheid hebben dat ze hun rechten ten volle kunnen uitoefenen op voet van gelijkheid met andere burgers. Het verdrag bepaalt dat lidstaten een of meerdere contacten moeten aanwijzen voor de kwesties inzake de toepassing van het verdrag. Binnen hun administratie moeten ze een coördinatiepunt oprichten of aanwijzen die de acties in verschillende sectoren en op verschillende niveaus moeten uitvoeren. 

De ministerraad geeft opdracht:

  • aan alle ministers en staatssecretarissen binnen hun beleidscel een medewerker aan te wijzen die de dimensie handicap moet opvolgen bij de uitwerking van het beleid
  • aan alle ministers en staatssecretarissen om aan de voorzitters van de overheidsdiensten te vragen  een contactpunt handicap aan te wijzen
  • om de dimensie handicap te integreren in hun beleid  en overleg te plegen met de Hoge Raad voor Personen met een Handicap en met de minister of staatssecretaris bevoegd voor Handicapbeleid 
  • aan de minister of staatssecretaris voor Handicaptenbeleid om twee maal per jaar een verslag en evaluatie op te stellen van het overleg en advies met de Hoge Raad, en van de implementatie van het verdrag