20 jul 2011 12:55

Financiën

Voorontwerp van wet over de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen

Voorontwerp van wet over de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de registratie bij de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen. De Nationale Bank van België beheert de Centrale voor de Kredieten aan Ondernemingen om financiële inlichtingen aan de financiële instellingen te verlenen en om toezicht te houden op de risico's van de kredieten. 

Om de gevolgen van de economische en financiële crisis beter op te vangen, is het belangrijk de risico's die gepaard gaan met het bankkrediet beter te beheersen. Daarom wordt de huidige meldingsdrempel van 25 000 euro afgeschaft. Het aantal registreerde ondernemingen zal hierdoor verdubbelen. Op deze manier zal de NBB in het kader van haar opdracht inzake financiële stabiliteit en prudentiële controle, de risico's die de financiële sector loopt beter kunnen inschatten. Tegelijkertijd verkrijgen de financiële instellingen ook meer inlichtingen bij raadplegingen zodat ze het beheer van hun risico's kunnen verfijnen.