20 jul 2011 12:55

Overheidsopdrachten

Plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren

Plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Yves Leterme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren: water, energie, vervoer en postdiensten.

Het ontwerp schrijft de procedure voor die geldt voor de overheidsopdrachten in deze sectoren. In feite vervangt het het kb van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Het ontwerp is het tweede in de reeks van drie kb's over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten.