20 jul 2011 12:55

INSPIRE

Coördinatiecomité van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie (INSPIRE)

Coördinatiecomité van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie (INSPIRE)

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de vertegenwoordigers van de federale regering in het Coördinatiecomité van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie (INSPIRE) aan te wijzen. Het coördinatiecomité werd ogpericht met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Worden benoemd als vertegenwoordiger:

  • de heer Sven Forster, directeur-generaal FEDICT
  • de heer Michel Van Acker, adviseur - algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AADP)
  • als voorzitter van het Belgische forum:
    • mevrouw Ingrid Vanden Berghe, administrateur-generaal van het Nationaal Geografisch Instituut