20 jul 2011 12:55

Ruimtelijke informatie

Omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE - twee lezing

Omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE - twee lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 omzet. De richtlijn richt een infrastructuur in voor ruimtelijke informatie in de gemeenschap, INSPIRE genaamd.

België belast het Nationaal Geografisch Instituut met de inrichting van de infrastructuur die de geografische gegevens zal verzamelen en beheren. Voor de financiering ervan wordt een budget binnen de begroting 2011 uitgetrokken.

De verdere uitwerking van de richtlijn zoals de samenwerking van de verschillende federale diensten en de gewesten zal gebeuren in een latere fase. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.