20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Kaderakkoord voor een partnershap tussen de EU en haar lidstaten en Zuid-Korea

Kaderakkoord voor een partnershap tussen de EU en haar lidstaten en Zuid-Korea

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het kaderakkoord waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de EU en haar Lidstaten, en de Republiek Korea.

Het kaderakkoord werd op 10 mei 2010 in Brussel ondertekend. Het plant een politieke dialoog en een nauwe samenwerking over thema's zoals non-proliferatie van massavernietigingswapens, klimaat, justitie en veiligheid, strijd tegen internationaal terrorisme, wetenschappelijk- en technologiebeleid, onderwijs, mededinging, ontwikkelingssamenwerking en energieveiligheid.

Dankzij het akkoord zullen de betrekkingen tussen de EU en Zuid-Korea verbeteren en het niveau van een strategisch partnerschap kunnen bereiken.

Het kaderakkoord is een gemengde overeenkomst dat materies omvat die onder de bevoegdheid van de EU en van haar lidstaten vallen. Het werd afgesloten voor een onbepaalde tijd.