20 jul 2011 12:55

Wetenschapsbeleid

Financiering van het democritosproject

Financiering van het democritosproject

De ministerraad gaat akkoord met het principe dat minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle voorstelde, om het democritosproject te financieren via een een eerste betaling van 1,1 miljoen euro in 2011 aan het Von Karman Instituut.  Het instituut voert het project samen met het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) uit.