20 jul 2011 12:55

Preventie van conflicten

Financiering van initiatieven voor de preventie van conflicten

Financiering van initiatieven voor de preventie van conflicten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken om volgende initiatieven te financieren op het budget van FOD Buitenlandse Zaken:

 • ontmijning en non-proliferatie - Mine action in Angola - antipersoonsmijnen product ontwikkeling (APOPO)
 • capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij -
  Unarmed civilian peacekeeping for human security and conflict
  prevention in South Caucasus - Nonviolent Peaceforce (NP) - Zuid-
  Caucasus
 • ontmijning en non-proliferatie - Mine action residual response capacity
  in the Gaza strip - United Nations mine action service (UNMAS)
 • ontmijning en non-proliferatie - Ban Advocates - Handicap International België
 • efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - Mapping security and human rights situation in mining areas in Eastern DRC -
  International peace information service (IPIS) in samenwerking
  met Cadastre minier (CAMI) - DRC
 • opbouw/versterking van de overheidsinstellingen. Bevordering van
  behoorlijk bestuur (Good Governance) - Supporting National Unity
  in Zanzibar - Search for common ground (SFCG) - Zanzibar - United Federal Republic of Tanzania
 • eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Support to
  the mandate of the UN special rapporteur on the right to food -
  pr. dr. Olivier De Schutter van de Université Catholique de Louvain UCL - Office of the high commissioner for human rights OHCHR
 • capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij -
  Conflict transformation in Eastern Congo. Implementation plan
  2010-2012. DRC program - Life and peace institute (LPI) - DRC
 • opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
  participatieve processen - The Carter Center - DRC domestic election
  observer training and deployment program 
 • opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
  participatieve processen - Conférence episcopale nationale du Congo
  (CENCO) et Commission Justice et Paix Belgique francophone - Projet d'observation électorale en RDC
 • opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van
  participatieve processen - Club de Madrid - women's leadership for
  peace and security in the greater Horn of Africa 2011-2012 - Hoorn
  van Afrika
 • eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - Promotion
  des droits et l’égalité des chances des potiers au sein de la société
  rwandaise - COPORWA - Rwanda
 • opbouw van een democratische samenleving - ondersteuning van
  participatieve processen - Appui à la gestion des risques
  d'instrumentalisation de l'ethnicité en période électorale en RDC durant l'année 2011 - VERBATIMS - DRC
 • bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van
  vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - Crisisbeheer - DPA
  Multi-Year Appeal 2011-2013 - United Nations Departement of Political Affairs (UNDPA)