20 jul 2011 12:55

FOD Justitie

Oprichting van een call-desk/help-desk

Oprichting van een call-desk/help-desk

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om in samenwerking met de firma Smals een call-desk/help-desk op te richten voor de dienst ICT van de FOD Justitie.

De geïntegreerde structuur biedt als voordeel dat gebruikers zich tot een duidelijk contactpunt kunnen wenden. De wachttijden worden korter en de ingrepen worden effficiënter door een betere kennis ter zake.