20 jul 2011 12:55

Overheidsopdrachten

Plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

Plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit over de plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Het ontwerp voert een nieuwe regelgeving in op basis van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten (*). Het zet samen met het wetsontwerp de richtlijn 2009/81/EG in Belgisch recht om. Het is het derde ontwerp in de reeks van ontwerpen over de overheidsopdrachten.

 (*) voorontwerp van wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied dat de ministerraad op 8 april 2011 heeft goedgekeurd.