20 jul 2011 12:55

Bedrijfsrevisoren

Bedrijfsrevisoren niet langer verplicht om in België een vaste vestiging te hebben

Bedrijfsrevisoren niet langer verplicht om in België een vaste vestiging te hebben

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat bedrijfrevisoren niet langer  verplicht om in België een vaste vestiging te hebben (*).

Daarnaast verbetert het voorontwerp de nationale en internationale samenwerking op het vlak van wettelijke controle van de jaarrekening.

De beslissing kadert in de samenwerking tussen de lidstaten zoals voorgeschreven door richtlijn 2006/43/EG en de omzetting van de richtlijn.  

(*)  voorontwerp van wet tot wijzigging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en rogansiatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007.