20 jul 2011 12:55

Landsverdediging

Kosten inzet F-16 en mijnenjager in Libië

Kosten inzet F-16 en mijnenjager in Libië

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem brengt de ministerraad op de hoogte van de meerkost van 12, 3 miljoen euro die Landverdediging draagt naar aanleiding van de deelname tijdens drie maanden aan de operaties in Libië. De meerkost wordt in de interdepartementale provisie ingeschreven. De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat het krediet van 12,325 miljoen euro verdeelt op de begroting van het Ministerie van Landsverdediging.