20 jul 2011 12:55

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om volgende initiatieven van de preventieve diplomatie te financieren op het budget van de FOD Buitenlandse Zaken:

 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Eurasia Partnership Foundation (EPF) - Building a Young Constituency for Peace Across the South Caucasus and Turkey - Zuid-Kaukasus
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Radio Sto Plus (Business Unit of Beta News Agency) - Support independent journalism in Sandžak Region - Servië
 • Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - International Centre for Transitional Justice (ICTJ) - Capacity Building and Human Rights Documentation in Myanmar - Myanmar 
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Nonviolent Peaceforce (NP) - International Ground Support to Local Civil Society for Conflict Prevention and Confidence Building in Mindanao - Filippijnen
 • Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)natioanle verzoening - crisisbeheer - Peace Architecture & Conflict
 • Transformation Alliance (PACTA) - Conflict Resolution in Southern Thailand - Thailand 
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Asian Network for Free Elections Foundation (ANFREL) - Election Observation Program - Thailand General Elections 2011 - Thailand
 • Ontmijning en non-proliferatie - Support for the Eleventh Meeting of the States Parties to the AP Mine-Ban Convention (MBC) - Cambodian Mine Action and Victim Assistance Centre (CMAA) en UNDP
 • Ontmijning en non-proliferatie - Support to the Second Meeting of the States Parties (2MSP) of the Convention for Cluster Munitions (CCM) - UNDP 
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - European  Association of History Educators (EUROCLIO) - History that connects: How to address controversial and sensitive history in the Republic of Macedonia - Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië (VJRM) 
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Global
  Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) - Strengthening Civil Society Dialogue Capacities - Zuid-Kaukasus 
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Women  for Afghan Women - Children's Support Center - Afghanistan 
 • Herstel van schade als gevolg van een conflict - ASBL Rebelles film - Film Les Larmes du Seigneur de Guerre' - Afghanistan
 • Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van
  vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer - Rode Kruis van  Belgie - Project inzake bewustmaking van de kinderen aan de humanitaire normen (Fase 2) - Libanon
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - UNESCO - Steun aan de vorming van de jongeren van beide geslachten (18-24 jaar) inzake democratie en de mensenrechten -Tunesië
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen -Zambia Centre for Inter-Party Dialogue (ZCID) -Inter-Party Dialogue -Zambia
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen -Electoral Reform International Services Ltd. (ERIS) - oter Education in Tunisia -Outreach to Youth, Women and Rural Voters - unesië
 • Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten - CAW de Terp - Ontvangst en begeleiding van een ex-gedetineerde uit Guantanamo - België