20 jul 2011 12:55

Paramedische beroepen

Inwerkingtreding van de bepalingen van de erkenning van het beroep van ergotherapeut, audioloog en audicien

Inwerkingtreding van de bepalingen van de erkenning van het beroep van ergotherapeut, audioloog en audicien

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx om de bepalingen van de erkenning van het beroep van ergotherapeut, audioloog en audicien op 1 en 2 januari 2012 in werking te laten treden.

Na de inwerkingtreding kan de erkenningsprocedure op 2 januari 2012 opstarten. Artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen voor het beroep van ergotherapeut, audioloog en audicien treden in werking op 1 januari 2012 en het kb van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, treedt voor ergotherapeut, audioloog en audicien op 2 januari 2012 in werking.