20 jul 2011 12:55

Althea

Uitwisseling van brieven tussen België en Althea

Uitwisseling van brieven tussen België en Althea

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met de uitwisseling van brieven tussen België en ALTHEA (EUFOR operatie in Bosnië Herzegovina) over de toekenning van vrijstelling van verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling (*). 

Het personeel van de operational headquarters EU ALTHEA, dat voor de operatie ALTHEA binnen SHAPE is gevestigd, en zijn personeel, dat door andere staten is gedetacheerd, worden vrijgesteld van de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting.

(*) Brussel, 30 januari 2008 en 22 mei 2008.