20 jul 2011 12:55

IBWO

Deelname aan de selectieve en algemene kapitaalsverhoging van het IBWO 2010

Deelname aan de selectieve en algemene kapitaalsverhoging van het IBWO 2010

De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet dat de deelname van België aan de selectieve en algemene kapitaalsverhogingen van de Internationale Bank voor de Wederopbouw en Ontwikkeling (IBWO) regelt.

De verhogingen kaderen in de hervorming die als doel heeft het stemgewicht en de deelname van ontwikkelings- en transitielanden en de financiële draagkracht van de IBWO te versterken. De deelname van België bedraagt momenteel bijna 3,5 miljard US dollar, wat overeenkomt met een aandeel van 1,81% van het kapitaal en 1,77% stemgewicht.

De totale deelname van België wordt geschat op 61,12 miljoen US dollar. De betaling gebeurt in vijf schijven voor de jaren 2012, 1013, 2014, 2015 en 2016. 

De IBWO werd opgericht in 1944. Ze bestaat uit 187 leden, waaronder België. Ze is de belangrijkste instelling van de wereldbankgroep. Haar hoofddoelstelling bestaat in het financieren van initiatieven van ontwikkelings- en transitielanden om de milleniumdoelstellingen te bereiken, en heeft als belangrijkste doel de armoede tegen 2015 te halveren.