20 jul 2011 12:55

Sociale zekerheid

Aanpassing van het remgeld bij huisartsbezoek

Aanpassing van het remgeld bij huisartsbezoek

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om het remgeld voor de raadpleging van een huisarts te vereenvoudigen (*). Enkel het onderscheid tussen patiënten met globaal medisch dossier (GMD) en zonder blijft behouden.

  • voor de raadplegingen 101010, 101032, 101054 en 101076 wordt het remgeld voor patiënten met GMD beperkt tot 4 euro en voor patiënten zonder GMD tot 6 euro
  • het remgeld voor bijkomende erelonen voor raadplegingen 's nachts, zaterdag, zondag of feestagen (102410,102432, 102454 en 102476) wordt afgeschaft 

 (*) ontwerp van kn tot wijziging van art. 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.