20 jul 2011 12:55

Invordering van schulden

Wederzijdse bijstand voor de invordering van schulden

Wederzijdse bijstand voor de invordering van schulden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schulvorderingen op het vlak van belastingen, rechten en andere maatregelen in Belgisch recht omzet.

Om de financiële belangen van de lidstaten en de neutraliteit van de interne markt beter te vrijwaren, breidt het voorontwerp het toepassingsgebied van de wederzijdse bijstand voor schuldvorderingen uit. Het maakt de bijstand doeltreffender en doelmatiger zodat men passender op het stijgende aantal verzoeken om bijstand kan antwoorden.

Hiervoor zijn heel wat belangrijke wijzigingen nodig, en wordt richtlijn 2008/55/EG (*) afgeschaft en vervangen door een nieuwe juridische basis.  

(*) van de Raad van 26 mei 2008.